Stichting

De activiteiten van de Hof van Kairos zijn ondergebracht in de Stichting Hof van Kairos.
 
Visie/missie
De Hof van Kairos is een plek waar enkele dagen kunt verblijven om tot jezelf te komen.
Kairos verwijst naar de tijd voorbij de gewone kloktijd. De ruimte die je ervaart als je stil wordt, inkeert en ontspant. Kairos betekent ook het juiste moment. Het moment waarop je besluit om stil te staan bij hoe het met je is en wat je verlangt. Jezelf herinnert in wie je ten diepste bent.
De Hof van Kairos is er voor iedereen die daar naar verlangt en in het bijzonder voor mensen met en na de diagnose kanker.
Je wordt uitgenodigd om met behulp van de omringende natuur, de stilte, de schoonheid van de plek, het aanbod en liefdevolle aandacht jezelf weer te hervinden.
Naast het aanbod voor mensen met en na de diagnose kanker, wil de Hof van Kairos een bijdrage leveren aan de training van zorgverleners die werken met mensen met kanker. Gericht op de zelfzorg van zorgverleners, de betekenis van spirituele en existentiële zorg en de kwaliteit van de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager.

Doelstellingen
Vanuit missie en visie stelt de Stichting Hof van Kairos zich vijf doelen:
 • Mensen met de diagnose kanker en naasten kunnen in de Hof aan meerdaagse retraites deelnemen rond verschillende thema’s en vanuit verschillende methodieken – de focus van het aanbod ligt op de bijdrage aan de bevordering van gezondheid, welzijn, levenskracht en levenszin.
 • Mensen met de diagnose kanker, kunnen individueel of met een partner/naaste enkele dagen in de Hof van Kairos verblijven voor een individuele retraite om uit het ‘gewone dag’-bestaan te stappen en tot rust en reflectie te komen. Tijdens deze retraite kan men gebruik maken van individuele begeleiding op maat.
 • Hulpverleners die werken binnen het gebied van de (psychosociale oncologische) zorg en welzijn, kunnen in of via de Hof hun expertise vergroten door scholing op het gebied van de existentiële spirituele zorg en zelfzorg.
 • De Hof verzorgt meerdaagse retraites voor mensen die om verschillende redenen verlangen naar bezinning en verstilling.
 • De Hof geeft ruimte aan activiteiten en workshops die in brede zin aandacht geven aan het bevorderen van heling, levenskracht en levenszin (zingeving).

Beleid

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van meerdaagse retraites en workshops. Voor mensen met en na de diagnose kanker zijn de kosten van de meerdaagse retraites, specifiek voor deze doelgroep, naar draagkracht. Ook voor medewerkers binnen de oncologie zijn de kosten van de retraites naar draagkracht. Hierdoor worden deze retraites onder de kostprijs aangeboden, zodat hiervoor subsidies, sponsorbijdragen en giften nodig zijn.
Verwezenlijking van de doelstellingen worden onder meer mogelijk gemaakt door:
 • Uitgeoefende activiteiten van de stichting
 • Subsidies en sponsorbijdragen
 • Giften en donaties

Bestuur Stichting Hof van Kairos
Het bestuur werkt onbezoldigd en bestaat uit de volgende mensen:
 • Hetty Stok, voorzitter
 • Theo Hoogwout, penningmeester
 • Tienke de Jong, secretaris
 • Joke Ellenkamp, aandachtsgebied oncologie
 • Lonne Wennekendonk, aandachtsgebied PR, marketing en communicatie

Comité van aanbeveling 
 • Patricia Deiters- Rahusen, voormalig voorzitter Stichting Kanker in Beeld
 • William Yang, theoloog en energetisch therapeut. Mede-oprichter van het Taborhuis, psycho-oncologisch centrum, nu onderdeel uitmakend van het Helen Dowling Instituut
 • Juke Hudig, beeldend kunstenaar. De weg van de mens is een centraal thema in haar werk.
 • Huub Oosterhuis, dichter-theoloog en oprichter van de Nieuwe Liefde, centrum voor bezinning, debat en poezie in Amsterdam
 • Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie en directeur Centrum voor Mindfulness van het Radboudumc
 • Herman Wijffels, Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht
 • Marten Disberg, coach en organisatie adviseur, voormalig voorzitter van het IPSO (overkoepelend orgaan psycho-oncologische centra)
 • Thijs van Beem, oud-burgemeester van Winterswijk

Dagelijkse leiding 
Ria Hengeveld en Rob Veldhuizen.

Gegevens
KvK-nummer: 09164718
RSIN 8175.12.421
Bankrekeningnummer – IBAN: NL43TRIO 0390 5134 07
BIC: TRIONL2U